Trafikolycksutredningar, trafikolycksundersökningar och rekonstruktioner av trafikolyckor

Rekonstruktion, utredning, haverianalys, forensisk undersökning av trafikolyckor, kollisioner mellan fordon, påkörning av fotgängare, motorcykelolyckor m.m.

I många fall finns det behov av att i detalj försöka utreda hur ett fordon har rört sig före, under och efter en trafikolycka samt undersöka vilka krafter som verkat på fordon och de åkande. Det kan vara juridiska, försäkringsmässiga eller forskningsrelaterade skäl till att sådana behov föreligger.

Med hjälp av datorsimulering är det är idag möjligt att göra avancerade rekonstruktioner av händelseförloppet i fordonskollisioner, avkörningar med eller utan voltning och påkörning av oskyddad trafikant såsom fotgängare, cyklister m.m. Det går även att beräkna och beskriva de krafter som den åkande eller påkörde utsatts för.

Traffic Safety Research & Engineering AB utför analyser och olycksrekonstruktioner och kan med sin gedigna och långa erfarenhet inom området erbjuda kvalitativt högtstående utredningar. Analyser av orsaken till personskadeuppkomst kan även göras utgående från TSRE:s kunskaper inom stötbiomekanik.

Vid förfrågan kan offert lämnas på utredningsuppdrag.

Hugo Mellander

VD/PhD/Professor
Hugo Mellander
  hugo@trafficsafety.se
  tsre@trafficsafety.se
  070-884 35 78

TSRE AB
Sturegatan 4
544 33 Hjo
Sweden

PC-Crash

PC-Crash är ett avancerat Windows-baserat dataprogram för rekonstruktion och simulering av olika händelseförlopp vid kollision mellan olika fordon.

Kollisioner med upp till 32 fordon kan simuleras i 2D och 3D. Olyckor typ kollisioner bil till bill, bil till motorcykel eller fotgängare kan kalkyleras och eftersom det finns ett interface till MADYMO kan även åkandes rörelser simuleras.

PC-Crash