Traffic Safety Research & Engineering AB

TSRE är ett företag med lång erfarenhet inom trafiksäkerhet.

Rekonstruktion, utredning, haverianalys, forensisk undersökning av trafikolyckor, kollisioner mellan fordon, påkörning av fotgängare, motorcykelolyckor m.m.

I många fall finns det behov av att i detalj försöka utreda hur ett fordon har rört sig före, under och efter en trafikolycka samt undersöka vilka krafter som verkat på fordon och de åkande. Det kan vara juridiska, försäkringsmässiga eller forskningsrelaterade skäl till att sådana behov föreligger.

Med hjälp av datorsimulering är det är idag möjligt att göra avancerade rekonstruktioner av händelseförloppet i fordonskollisioner, avkörningar med eller utan voltning och påkörning av oskyddad trafikant såsom fotgängare, cyklister m.m. Det går även att beräkna och beskriva de krafter som den åkande eller påkörde utsatts för.

Traffic Safety Research & Engineering AB utför analyser och olycksrekonstruktioner och kan med sin gedigna och långa erfarenhet inom området erbjuda kvalitativt högtstående utredningar. Analyser av orsaken till personskadeuppkomst kan även göras utgående från TSRE:s kunskaper inom stötbiomekanik.

Vid förfrågan kan offert lämnas på utredningsuppdrag.

För mer information kontakta:

Hugo Mellander

VD Hugo Mellander
Mail hugo@trafficsafety.se eller tsre@trafficsafety.se
Mobil +46 708 84 35 78


Forskningsartikel:

INTERIOR FRONTAL
CRASH PROTECTION FOR PASSENGER CARS
AT HIGH DELTA-V – POSSIBILITIES AND LIMITATIONS

Läs mer (PDF)