PC-Crash

PC-Crash är ett program för rekonstruktioner
av verkliga bilkollisioner.

PC-Crash är i Sverige representerat av Traffic Safety Research & Engineering, TSRE AB.

PC-Crash är ett avancerat Windows-baserat dataprogram för rekonstruktion och simulering av olika händelseförlopp vid kollision mellan olika fordon.

Kollisioner med upp till 32 fordon kan simuleras i 2D och 3D. Olyckor typ kollisioner bil till bil, bil till motorcykel eller fotgängare kan kalkyleras och eftersom det finns ett interface till MADYMO kan även åkandes rörelser simuleras.

Programmet kan användas av ingenjörer, försäkringsbolag, poliser, advokater och i olika rättsliga sammanhang. Spritt över världen finns över 1000 licenser på, utöver vad som tidigare nämnts, universitet, bilindustri och dess underleverantörer för forskning, utbildning och rekonstruktion.

Hör av er så berättar vi mer.

VD Hugo Mellander
Mail tsre@trafficsafety.se
Mobil: 0708-84 35 78