Företaget

TSRE:s kunskap och support:


Traffic Safety Research & Engineering AB kan ge kunskap och support inom ett antal områden relaterade till trafiksäkerhet.
Som exempel kan nämnas:

• Konstruktion, utveckling och uppfinning av krocksäkerhetssystem
• Olycksrekonstruktion, forensisk olyckanalys
• Sakkunnigt vittne i trafiksäkerhetsrättegångar

Företaget leds av Prof/ Dr Hugo Mellander

Hugo Mellander har en PhD från Cranfield University. Avhandlingen gällde: Förbättrat skydd i högfartskollisioner. H. Mellander har över 30 års erfarenhet av biomekanik och krocksäkerhetskonstruktion bl a på Volvo Personvagnar AB numera Volvo Cars. Han har i många år arbetat som expert för advokatbyråer, polis och försäkringsbolag i USA, Sverige och övriga Europa. Han har varit gästprofessor vid Chongqing University i Kina och har föreläst vid flera universitet i Europa och USA.

Hugo Mellander har skrivit många vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter.
Han har haft uppdraget som ordförande inom AAAM - Association for the Advancement of Automotive Medicine och varit styrelsemedlem i IRCOBI - International Research Council on the Biomechanics of Injury

Mellander erhöll 1987 "The USA National Traffic Safety Administration Award for Engineering Excellence".

Kontakta oss:

VD Hugo Mellander
Mobil: 0708-84 35 78
tsre@trafficsafety.se